180318. Vinst Zwingfly

Zwingfly gjorde sin debut för året i medelsvår klass och vann på fina 71.17% i MsvB5.